Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Puheenvuoro 1. käsittelyssä 24.2.2011.

Arvoisa puhemies!

Tämä päivä on pääkaupunkiseutulaiselle luonnonystävälle hieno päivä, kun tämä kauan odotettu ja toivottu kansallispuistohanke on nyt sitten ensimmäisessä käsittelyssä ja myönteisissä merkeissä ollaan menossa.

Tästä historiasta vielä sen verran, että tätähän nyt ovat pitkälti toistakymmentä vuotta ympäristöjärjestöt esittäneet, ja tämän ed. Tiusasen mainitseman lakialoitteen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli ed. Söderman, lisäksi on aiemmin muun muassa ed. Heidi Hautalan toimesta tehty vastaavansisältöinen lakialoite. Myöskin täytyy mainita, että ehkä osaltaan tähän vaikutti myös Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yksimielinen kannanotto asiasta viime syksyltä tämän kansallispuiston perustamisen puolesta. Tässä on aika paljon taustatyötä monellakin taholla tämän asian edistämiseksi tehty.

Kysymyksessähän on, niin kuin tässä on käynyt jo ilmi, melko yhtenäisenä ja varsin luonnontilaisena säilynyt, hämmästyttävän hyvinkin oikeastaan säilynyt, luontoalue tässä ihan pääkaupunkiseudun tiheimmän asutuksen tuntumassa. Tämä on jyrkkäpiirteistä, metsäistä aluetta, jossa on myös kallioalueita ja pienialaisia soita ja jokunen pieni lampikin, ja oman suolansa tälle kokonaisuudelle antavat perinnemaisemat, joita alueella ja sen liepeillä paljon on. Tämähän on Nuuksioon verrattuna monessa mielessä luontoarvoiltaan jopa monipuolisempi ja rehevämpi ja siinä mielessä myös täydentää pääkaupunkiseudun luonnonsuojelualueitten kokonaisuutta mainiosti.

Tämä on myös metropolialueelle erittäin tärkeä. Tämähän on aivan metropolin tiiviimmän asutuksen kyljessä kiinni ja tulee tarjoamaan alueen asukkaille virkistykseen ja opetukseen hyviä mahdollisuuksia helpon saavutettavuutensakin johdosta. Tämä on nähtävä kyllä selkeänä vahvuutena, joka Helsingin seudun on nyt ymmärrettävä, että aivan alueella keskeisesti sijaitsevaa näin hienoa luontoaluetta täytyy myös tässä brändäämisessä ja markkinoinnissa osata käyttää hyödyksi.

Täytyy muistaa, että tämä on myös osa niin sanottua Pääkaupunkiseudun Viherkehää. Mehän puhumme usein kehäteistä ja kehäradoista. Täytyy muistaa, että pääkaupunkiseudun ympärillä on aika merkittävästi säilynyt metsäalueita ja luontoalueita, jotka muodostavat tämän Viherkehän, johon kuuluvat muun muassa Nuuksio ja Porkkala ja Helsingin edustan saaristo ja Meikonsalon metsäalue, ja Sipoonkorpi tätä nyt mainiosti täydentää tällä kansallispuistostatuksella.

Tämä esitys, joka tässä on käsittelyssä, ei nyt aivan täydellinen kuitenkaan ole näistä kehuista huolimatta. Tämä alue on, niin kuin tässä on todettu, tällä hetkellä aika repaleinen muodoltaan, ja pinta-alakin on vielä melko pieni, kun se on vajaat 1 900 hehtaaria. Valiokunnan mietinnössä tietysti, ja myöskin hallituksen esityksessä, todetaan tämä laajentamistarve, ja ensimmäisenä askeleena ovat maanvaihdot Helsingin kaupungin kanssa sillä tavalla, että noin 600 hehtaaria on mahdollista saada laajennusta lisää ja samalla alue eheytyy.

Mutta mikä nyt on ehkä vielä harmillisempaa on se, minkä ed. Tiusanen nosti esiin, että rannikon Natura-alueet, Östersundomin lintuvedet, eivät tässä vaiheessa kuulu rajauksen sisään. Nämä alueethan ovat jo tiukan suojelun piirissä, eli maankäytön kannalta ei olisi ollut mitään estettä liittää rannikon Natura-alueita tähän kokonaisuuteen. Tämä olisi vain hoidon ja käytön kannalta ja alueen tai kansallispuiston monipuolisuuden kannalta ollut yksinomaan positiivista, että ne olisi saman tien voitu liittää tähän.

Sitten toinen seikka, joka tähän asiaan liittyy ehkä suurempana uhkana, on tämä paljon puhuttu Helsingin ja Vantaan ja Sipoon maankäyttöpaine alueella. Täällähän on nyt just tällä viikolla tullut julki yleiskaavaluonnos, jossa näyttää siltä, että Sipoonkorven kansallispuiston eteläpuolella olevat alueet sen luonnoksen mukaan ollaan rakentamassa erittäin tiiviisti sillä tavalla, että esimerkiksi Sipoonkorvenkin luonnolle välttämättömät ekologiset yhteydet rannikon alueisiin ovat äärimmäisen kapeat ja myöskin asutusta viedään hyvin lähelle Sipoonkorven kansallispuiston alueita. Tämä nyt on onneksi vasta yleiskaavaluonnos, joten toivotaan, että tässä nyt sentään tämän vuorovaikutteisen prosessin aikana saadaan parempi lopputulos sillä tavalla, että myös kansallispuiston arvot tulevat turvatuiksi.

Sipoonkorpi on joka tapauksessa, jos taas palataan vähän isompiin ympyröihin, Etelä-Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, ja on hienoa, että se tällä tavalla pysyväisesti suojellaan. Tämä on tärkeä myös yhdessä Selkämeren kansallispuistoesityksen kanssa siinä mielessä, että nyt istuva hallitus ei ole ympäristöjärjestöjen mielestä ollut mitenkään erityisen luonnonsuojeluystävällinen, ja nyt tässä loppumetreillä, kun tulee kaksi merkittävää Etelä-Suomen kansallispuistoesitystä saliin käsittelyyn ja toivottavasti hyväksyttäväksi, niin tämä merkittävällä tavalla kyllä parantaa tämän hallituksen luonnonsuojelusaldoa.

 

Timo Juurikkala 24.2.2011

Siirry sivun alkuun