Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

HE vesilainsäädännön uudistamiseksi

Puheenvuoro salikeskustelussa 8.3.2011

Arvoisa puhemies!

Vesilain kokonaisuudistus on tosiaan, niin kuin täällä on todettu, tärkeä ja suuri lainsäädäntöhanke, joka on pitkään ollut ympäristövaliokunnassa työn alla. Sinänsä tämä uudistustarve on tietenkin aivan selvä, kun ajatellaan, että suuria osia nyt vielä voimassa olevasta vesilainsäädännöstä on peräisin 1960-luvun alusta, joten jos viidessäkymmenessä vuodessa uudistumistarvetta ilmenee, niin se ei ole mikään ihme.

Tämä vesilainsäädännön uudistushan nyt kaikkinensa, niin kuin täällä puheenjohtajakin totesi, ei aineelliselta puoleltaan eli merkitykseltään kovin suuria linjanmuutoksia suomalaiseen vesilainsäädäntöön merkitse. Olennaisinta tässä on, että tämä kokonaisuus on aikaisempaa selkeämpi ja yksiselitteisempi, ja tietysti, niin kuin täällä on tullut esille, veden merkitys luonnonvarana on tunnustettu aikaisempaa paljon paremmin tässä viimeisten vuosien aikana, ja siinäkin mielessä on hyvin tervetullutta, että vesilainsäädäntö on nyt kokonaisuudistuksensa saamassa päätökseen ja tilanne kaikella tavalla selkeytyy.

Arvoisa puhemies!

Ensinnä tuosta ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä, joka sisältyy tämän uuden vesilakiehdotuksen 3 luvun 4 §:ään ja koskee siis suuria vesitaloushankkeita. Tämä sisällöltään tosiaan pysyy suurin piirtein sen kaltaisena kuin nykyisessäkin voimassa olevassa laissa on. Hyvä näin, koska nykyinen vesilaki, tosin vähän niin kuin rimaa hipoen, on onnistunut Vuotoksen ja sen kaltaiset hankkeet torjumaan.

On tietysti kaikki syy olettaa, aivan kuten ministeri Braxkin on todennut, että tämän uudenkaan lain voimassa ollessa Vuotoksen kaltaisille hankkeille, ja Vuotokselle itse, ei voida lupaa myöntää, ja hyvä niin. Tämä Vuotoshan on siitä erityinen hanke, että useista kielloista huolimatta se tuppaa aina nousemaan uudelleen esille, ja nyt jälleen on vireillä suunnitelmia, jotka viittaavat siihen suuntaan, mutta lainsäädäntö tältä osin on varsin selkeätä, että ei tule olemaan mahdollista, että siinä mielessä tämä ehdottoman luvan myöntämisesteen säätäminen tässä yhteydessä tässä muodossa on hyvin perusteltu.

Sitten, arvoisa puhemies, muutama sana näistä ruoppausasioista. Tässähän valiokunnan asiantuntijakuulemisen aikana hyvin mielenkiintoisesti tuli tästä luvanvaraisuuden tilavuusrajasta 500 kuutiometriä hyvin paljon toisistaan poikkeavia lausuntoja. Toisaalta haluttiin viedä tätä lupakynnystä alemmas, ja toisaalta sitä eräiden asiantuntijoiden toimesta haluttiin nostaa paljon tätä korkeammaksi.

Valiokunta pitkään asiaa pohdiskeltuaan päätyi hallituksen esityksen mukaiseen rajaan, eli että jos ruoppaus koskee yli 500 kuutiometrin tilavuutta, sille on lupa haettava, ja sitä pienemmät ruoppaukset menevät ilmoitusmenettelyllä. Tässä on tietysti selvää, että ruoppauksen ympäristövaikutukset ovat ympäristöstä ja paikasta riippuen hyvin erilaatuisia, ja mielestäni tämä lainsäädäntö antaa kyllä nyt hyvät puitteet tämän ruoppausasian asianmukaiseen hoitamiseen. Eli kovin herkillä alueilla ilmoitusmenettelyn nojalla viranomaiset voivat tähän ruoppauksen toteuttamistapaan puuttua ja taas yli 500 kuution ruoppauksessa lupamenettely on sitten pakollinen ja vakiomenettely. Tämä ymmärtääkseni tulee toimimaan oikein hyvin.

Sitten, arvoisa puhemies, valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota kalatalousedun valvontaan. Nythän valtion aluehallinnon rakenteiden muututtua tätä asiaa hoitavat ely-keskukset, ja valiokunta pitää tärkeänä, että riippumattomasti nimenomaan ely-keskuksen kalatalousviranomainen vastaa tästä kalatalousedun valvonnasta. Näin tulee olla.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että erilaiset kalaston suojelua, käyttöä ja hoitoa koskevat valtakunnalliset tai alueelliset suunnitelmat tulee käytännön menettelyissä ottaa huomioon, kun lupaviranomainen määrittää kalatalousvelvoitteita ja -maksuja.

Sitten, puhemies, aivan lopuksi näistä pohjavesiasioista. Tämä on hyvä tämä etusijajärjestys, joka takaa paikallisille asukkaille ensisijaisen etuoikeuden pohjavesien käyttöön. Nyt valiokunta kuulemisen aikana perehtyi aika hyvin siihen, että pohjavesiasioissa meillä on tiettyä juridista epäselvyyttä näitten menettelyiden kanssa. Toisaalta ympäristönsuojelulain puolella on ehdoton pohjaveden pilaamiskielto, mutta sitten täällä on juridiikan ulkopuolella tehty erilaisia pohjaveden suojelusuunnitelmia ja pohjavesialuerajauksia, joilla ei tosiaan juridista asemaa ole, ja tähän asiaan valiokunta lausumassaan kiinnittää huomiota, että tämä pohjavesisääntelyn kokonaisuus tulisi jatkossa selvittää niin, että tämä juridinen puoli olisi myös yksiselitteinen. Tämä on minusta hyvin tarpeellinen lausuma.

Toinen lausuma koskien ympäristöhallinnon resursseja on myös hyvin tarpeellinen.

Timo Juurikkala 8.3.2011
Kommentit

gnnQAKOAvUPjnzSJ (6.5.2011 05:13:57)

I bow down humbly in the presence of such gertaness.


AlmcsjkcKHlwhoz (26.9.2012 16:04:25)

lapanen kirjoitti:Mulle meaeikaminkn ei ole pakko, mutta pieni laittautuminen antaa mulle paremman olon. Mulla menee ve4he4n kausittain te4e4 meaeikaminkn, ve4lille4 on ollut vuoden tauko niin ette4 en ole meikannut kouluun/tf6ihin juuri lainkaan. Oikeastaan se on enemme4nkin liittynyt aamu-unisuuteen ja siihen, ette4 olen mieluummin nukkunut vartin pidempe4e4n kuin meikannut. Olen myf6s ollut baarissa ilman meikkie4 joskus, kun tuli e4kkile4htf6, silloin kylle4 miehen kaveri kysyi olenko sairas. :D Laitan ve4hinte4e4n ripsarin ja peitevoiteen silmien alle tf6ihin le4htiesse4. Nautin meikkaamisesta silloin kun siihen on aikaa. Tyf6aamuina se on vaan ve4ltte4me4tf6n rutiini. Viikonloppuisin ke4yte4n enemme4n aikaa meikkaamiseen ja viihteelle/juhliin meikkaan mielelle4ni huolella. Mulla on akneiho, ollut teinine4 ja nyt monen vuoden je4lkeen le4hempe4ne4 kolmeakymppie4 akne on villiintynyt taas. Kylle4 se kielte4me4tte4 mun itsetuntoon vaikuttaa. Koen ne4ytte4ve4ni epe4siistilte4 ja onnistunutkaan silme4meikki ei ne4yte4 milte4e4n, kun posket ovat te4ynne4 finneje4. En kuitenkaan peite4 finneje4ni sen enempe4e4 kuin mineraalipohja niite4 peitte4e4. En halua tunkea niiden pe4e4lle mite4e4n tukkivia peitevoiteita tms. Lise4ksi mulla on tosi tummat silme4nluset, joita en saa peitettye4 mitenke4e4n kunnolla. Saan ihoni kunnosta jonkin verran kommenttia, seke4 myf6s siite4, ette4 ne4yte4n ve4syneelte4. Ja kylle4 on myf6nnette4ve4, ette4 jos tiete4isin jonkun kaverini he4pee4ve4n minua siksi, ette4 en julkisesti liikkuessani peite4 finneje4ni, niin kylle4 pahastuisin. Mulla on huono itsetunto, joka korostuu esim. silloin kun mulla on huuliherpes. Silloin kuvittelen, ette4 kaikki pite4ve4t mua e4llf6tte4ve4ne4 ja huomaavat vain sen rakkulan huulessa. Onneksi niite4 ei kovin usein tule. Toisaalta myf6s tunnen oloni kauniiksi ja hyve4ksi, kun meikki on onnistunut mieleste4ni, oli finneje4 tai ei. Mua ei he4iritse muiden ihmisten meaeikaminkn/meikkaamattomuus. Joskus saatan pohtia, milte4he4n joku ne4keme4ni nainen, jolla ei ole meikkie4, ne4ytte4isi meikattuna. Tai jos joku ke4ytte4e4 yleense4 jotain tiettye4 luomive4rise4vye4 niin saatan miettie4, milte4 joku toinen ve4ri ne4ytte4isi he4nelle4. Joskus kylle4 kummastelen, jos jollain on esim. kummallisen mallisiksi nypityt kulmakarvat tai ripsisse4 niin paljon ripsive4rie4, ette4 ne ne4ytte4ve4t tf6nkf6ilte4. Mutta toisaalta, eipe4 se minulta ole pois jos kyseinen henkilf6 itse niiste4 pite4e4. Mullakin on ollut nuorempana site4, ette4 en ole uskaltanut meikata (tai pukeutua) niin kuin olisin halunnut, koska pelke4sin mite4 muut ajattelevat. Onneksi nykye4e4n en ene4e4 sellasia yleense4 ajattele. Ehke4 ike4 on tuonut ve4he4n itsevarmuutta.


SI0bju0Eb (23.3.2017 22:11:19)

Oh, my cutie! I am glad I can’t lie to you…but sometimes I can make you worried. Or grossed out with a tricky thought. :) I’m really glad you read those books. I think they’re pretty solid stories, and super solid enGmrtaineent.toog sez: Serra lied precisely because it is always decided against the right.That sounds like a line out of some postapocalyptic propaganda speech. 1984 or some such thing.

Siirry sivun alkuun