Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen kannanotot Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 15.3.2011.

Arvoisa puhemies!

Eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen on tärkeää. Systeemin romahtaminen saisi aikaan laman, jonka kärsijöitä olisivat sattumanvaraiset kansalaiset ja yrittäjät. On jokseenkin varmaa, että laaja finanssikriisi aiheuttaisi konkurssiaallon ja mittavaa työttömyyttä. Siksi on ihan paikallaan, että Euroopan johtajat miettivät vakavasti tapoja, joilla tällainen ehkäistäisiin.

Ehdotettu kokonaisratkaisu sisältää useita eri ulottuvuuksia. Julkisten talouksien kestävyyttä pyritään vahvistamaan ja kontrolloimaan, pankkien stressitestejä tehostetaan, valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismin luomiseen, lisätään luotonantajien vastuita ja selvitetään finanssialan veroja mukaan lukien transaktiovero.

Vihreä eduskuntatyhmä kannattaa sitä, että ylikansallistuneelle taloudelle ja finanssisektorille luodaan ylikansallisia ohjausmekanismeja. Raha on hyvä renki mutta huono isäntä, ja politiikan on otettava pitävä ote, ellei peräti niskalenkki, markkinavoimista. Tämä ei kuitenkaan onnistu rahapanoksia loputtomasti lisäämällä. Tarvitaan ennen kaikkea uusia pelisääntöjä, joiden luomisessa valtioilla on monopoliasema.

Vasemmistoliiton välikysymys keskittyy menettelytapoihin ja tiedotukseen erityisesti Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen Ervv:n osalta. Aikanaan viime keväänä väline luotiin osoittamaan, että euromaat ovat tosissaan pyrkiessään turvaamaan rahoitusvakautta. 440 miljardin euron kapasiteetti mitoitettiin niin, että se yhdessä Ervm:n ja Imf:n panosten kanssa muodostaa 750 miljardin euron kokonaisuuden.

Todellisuudessa tuota 440:tä miljardia ei ole käytettävissä monimutkaisten ylitakausvaatimusten johdosta. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä kaikki vaihtoehtoiset tavat kasvattaa Ervv:n lainakapasiteettia tuohon 440 miljardin ehdottomaan maksimiin saakka on selvitettävä, mutta jos muuta vaihtoehtoa ei millään löydy, olemme valmiita ainakin osittain varmistamaan tosiasiallisen lainanantokyvyn myös takausvastuita korottamalla. Kyse on euroalueen toimenpiteiden uskottavuudesta, ja pienenä tarkennuksena, kyse on takausvastuista, ei suorasta tuesta, niin kuin täällä eräissä puheenvuoroissa on annettu ymmärtää. (Ed. Saarinen: Tuo on rehellistä puhetta, hyvä!)

Nyt näyttää kuitenkin mahdolliselta, ettei takausten kasvattaminen ehkä ole tarpeen. Espanja on tervehdyttämässä talouttaan määrätietoisesti. Portugalin osalta haetaan menettelyjä, joilla valtio voidaan ainakin osittain pysyttää lainamarkkinoilla, jolloin tuen tarve Ervv:n potista ei kasva liian suureksi välineen kapasiteettiin nähden. Vihreiden mielestä kriisivaltioiden pitäminen lainamarkkinoilla on kannatettavaa, koska julkisen tuen tarve on silloin pienempi.

Arvoisa puhemies!

Tässä yhteydessä on huomioitava, että kyse ei ole pelkästään euroalueen kriisistä vaan laajemminkin rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista. Siksi Kansainvälisen valuuttarahaston Imf:n mukana oleminen vakauspaketissa on tärkeää. Sitä kautta myös euroon kuulumattomat valtiot ovat mukana. Euroopan rahoitusvakausväline on siirtymäajan rakennelma, ja se on tarkoitus korvata kahden vuoden kuluttua Euroopan vakausmekanismilla Evm:llä. Tämän korpivaelluksen ajan puskurina toimii Ervv.

Vuodesta 2013 eteenpäin tilanne tervehtyy sikäli, että yksityisen sektorin vastuu rahoituksesta lisääntyy lainoihin sisällytettävien lausekkeiden myötä. Sen jälkeen luotonantajien tappioita ei enää täysimääräisesti sosialisoida, mikä on ollut oppositionkin mielestä tavoiteltavaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että riskit hinnoitellaan luottojen korkoihin. Valtionlainojen korot tulevat todennäköisesti nousemaan tuntuvasti tämän jälkeen, ja tämä voi koskea myös Suomea.

Eurojohtajien viime perjantain päätelmissä on mukana myös paljon porua herättänyt euroa koskeva sopimus, siis omaa sukua kilpailukykysopimus. Se on hioutunut matkan varrella paljon, mutta kieltämättä siinä on edelleen melko konservatiivinen tulokulma. Euroopan oikeistolaistuminen näkyy tässä paperissa. Sopimuksessa korostetaan kuitenkin selkeästi sitä, että toimenpiteet ovat pääosin kansallisesti tehtävien päätösten piirissä. Sinänsä paperin tavoitteet ovat laajalti hyväksyttäviä, mutta osa toimenpide-ehdotuksista on varsin pitkälle meneviä. Varsinaista päätösvallan siirtoa EU-tasolle euroa koskeva sopimus ei sisällä eikä edellytä, toisin kuin täällä muun muassa edustajat Arhinmäki ja Heinäluoma antoivat ymmärtää.

Vihreä eduskuntaryhmä korostaa, että talousjärjestelmän pelisääntöjä on kehitettävä ja vahvistettava siten, että laajamittaista ja vaikutuksiltaan arvaamatonta finanssikriisiä ei pääse Euroopassa syntymään. Talouden vakautta vahvistavien mekanismien luomisessa ollaan oikealla tiellä, vaikka yksityiskohdissa onkin vielä paljon työtä.

Arvoisa puhemies!

Vihreiden mielestä vakauden turvaaminen on Suomen ja suomalaisten etu mutta myös oman maanosamme Euroopan etu. Talousjärjestelmän sääntelyä ei pidä enää näinä aikoina arvioida pelkästään kansallisten silmälasien läpi. Eurooppa ja myös koko maapallo on samassa veneessä.

Timo Juurikkala 15.3.2011
Kommentit

bnRurGuYN (5.5.2011 15:00:21)

No more s***. All posts of this qulaity from now on


wCGcDaxAZHQlnh (25.9.2012 22:09:02)

Markku Ingman:Miten pe4e4see maikkarille jouknn toimituksen pe4e4llikf6ksi? Ilmeisesti ei tarvitse tiete4e4 paljonkaan politiikasta tai taloudesta. Ve4lille4 ne4e4 on te4ytte4 chaisseeHaapalan asemaan pe4e4semiseksi vaaditaan Tampereen kommunistamisopiston(!) ke4ynti luetaan seitseme4n vuotta humanistista sontaa jolla ei ole mite4e4n merkkityste4 ja sen je4lkeen normaali urakehitys kulkee tuollaisella analfabeetin te4ydellisie4 ominaisuuksia esitteleve4lle4 henkilf6lle4 (viittaan: kirjoitusasu) le4hinne4 ja yksinomaan nuolemalla esimiesten (tai itse asiassa kaikkien eteen tulevien auktoriteettien) persette4, tunkemalla itse asiassa se Pinokkio niin syve4lle kaikkien rectumiin, ette4 aamulla pite4e4 muistaa laittaa valkoinen lankki naamaan pe4e4ste4kseen tunteesta, ette4 on vaihtamassa rotua.Hei Haapala, oletko ylpee4 itseste4si? Olisi hauska joskus tavata vis-a-vis Teike4le4isen kaltaisia henkilf6ite4 kun ne4kee vain sarjiksissa. Jos olisit yritte4nyt olla esimerkiksi [lise4e4 te4he4n joku oikea yritys] tf6isse4 olisit saanut kenke4e4 ensimme4isen se4hkf6postiviestisi kirjoittamisen je4lkeen.Anyway, revi Haapala kuitenkin huumoria siite4, ette4 olet todenne4kf6isesti kuitenkin koko ise4nmaan poliittisen kente4n paskin ja spedein toimittaja/muka-journalisti/vasikka jne jne.. suurin vitsin aihe.Milte4 peili ne4ytte4e4? Viele4kin rakastat katsoa siihen ilman pide4kkeite4 tai ulkopuolista ne4kemyste4? Jos tiete4isit miste4e4n yhte4e4n mite4e4n mite4 et siis tiede4 ymme4rte4isit, ette4 peiliin ei voi tuijottaa tulematta noh tuollaiseksi. Peili ei ne4et heijasta tuollaista oksennusta se luo site4.Onnea ja menestyste4 sinulle, Haapala! Niin kauan kuin kaltaisesi kolmannen luokan kierte4ve4n sirkuksen ve4liaikapellet pyf6rive4t kaatuilemassa ihmisten edesse4 huvin ylle4pite4miseksi me toisaalla pyf6rite4mme asioita juuri tasan kuten haluamme.Eikf6 ole hienoa tiete4e4, ette4 sinullakin on joku tarkoitus ? Hatun voit lainata tulevaisuudessa ne4ite4 poliittisia suoran le4hetyksen ohjelmiasi ( Sekavaa vaahtoamista Bottalta ) varten Veikkaukselta. Kaikki tiete4ve4t miste4 hatusta puhun.Keikaroit siine4 niiden valtaa pite4vien edesse4 vaihdat jalkaa teet hauskan kuperkeikan tai kellahdat sele4llesi niin ne nauravat koska ne ovat ali-ihmis-idiootteja eive4tke4 tiede4, ette4 he itse ovat sinussa ne4keme4si narrit joita vede4ete4e4n tasan juuri niin kuin huvittaa.Me rakastamme site4! Hoida Haapala edelleen oma osasi! Saat lipaista takalistoamme jos hoidat tehte4ve4si hyvin!


BA5ntKun (24.3.2017 06:21:44)

Keep up the fantastic piece of work, I read few articles on this website and I think that your web blog is rattling interesting and holds lots of excellent intmroafion.

Siirry sivun alkuun