Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Jättilouhos ei kuulu Vantaalle

Kansanedustaja Timo Juurikkala (vihr.) vaatii Lemminkäinen Infran Luoteis-Vantaan Riipilään suunnitteleman kivilouhoshankkeen hylkäämistä. Kivilouhos on voimassa olevan vaihemaakuntakaavan vastainen ja muutenkin sijoitukseltaan huono: se katkaisee maakunnallisen, ekologisesti tärkeän viheryhteyden, tuhoaa Riipilän vanhan metsän sekä sijaitsee asutuksen ja kahden luonnonsuojelualueen tuntumassa. Louhosaluevarauksia on jo nykyisellään riittävästi maakunnan alueella, toteaa Juurikkala.

Tikkurilan maalaismarkkinoilla sunnuntaina vierailleen Juurikkalan mukaan vaihe-maakuntakaavassa on jo nyt varauksia riittävästi Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kiviaineshuoltoa varten jopa useiksi vuosikymmeniksi. Myöskään Vantaan tuoreessa yleiskaavassa ei ole mitään merkintää louhostoiminnasta, vaan alue on kaavassa merkitty maa- ja metsätalouskäyttöön.

Juurikkalan mukaan massiivisen kiviaineshankinnan ympäristövaikutukset lähialueille ovat mittavat ja pitkäaikaiset. Louhos- ja murskaamotoiminta tuottaa melua, pölyä, tärinää, liikennettä - ja lopuksi vaikeasti maisemoitavan louhosalueen. Nykyisin metsäinen alue on alueen asukkaiden virkistyskäytössä ja hankealueen tuntumassa sijaitsee kaksi Vantaan luonnonsuojelualuetta: Lamminsuo ja Josvaholma.

Timo Juurikkala on uusmaalainen kansanedustaja Vantaalta. Hän nousi eduskuntaan 1. varasijalta Heidi Hautalan tultua valituksi Euroopan parlamenttiin kesäkuun eurovaaleissa.

 

Timo Juurikkala 5.10.2009

Siirry sivun alkuun