Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Metropolipolitiikka on uudenlaista aluepolitiikkaa

Juurikkala Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa metropolipolitiikasta 9.11.2010

Nykyisen hallituksen aikana aloitettu metropolipolitiikka huomioi metropolialueen erityiset ongelmat, joiden hoitamiseen tarvitaan positiivisia erityistoimia. Se tuo aluepolitiikkaan moderneja sävyjä.

Metropolipolitiikka on ilmastopolitiikkaa. Yhdyskuntarakenne on hajautunut voimakkaasti. Liikennesuorite on lisääntynyt samalla kun joukkoliikenteen osuus liikenteestä on laskenut.

- Älykkäiden ruuhkamaksujen avulla voidaan liikennemääriin vaikuttaa tehokkaasti ja samalla kerätä tuntuvasti rahaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten kehittämiseksi. Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa ruuhkamaksujen käyttöönottoa metropolialueella, samoin kuin lipunhintojen alentamista ja liityntäliikenteen kehittämistä, kansanedustaja Timo Juurikkala sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Huono-osaisuuden kasautuminen on metropolialueella pahempi uhka kuin muualla maassa: pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen, köyhyys, päihdeongelmat ja asumisen kalleus muodostavat jatkuvan ja voimistuvan haasteen.

- Olemme onnistuneet melko hyvin ehkäisemään metropolien pahimpia kehityskulkuja: varsinaista slummiutumista ei meillä ole. Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kolmannen sektorin vahvistaminen auttaa kaikkien väestöryhmien sosiaalisten ongelmien ehkäisyä.

Maahanmuuttajien sosiaalisten ongelmien osalta kyse on ensisijaisesti huono-osaisuuden kasautumisesta, ei pelkästään asukkaiden etnisestä taustasta.

Samankaltaisia ongelmia esiintyy huono-osaisten asuma-alueilla riippumatta siitä, ovatko asukkaat maahanmuuttajia vai kantasuomalaisia. Myös tarvittavat toimenpiteet ovat samantyyppisiä.

Maahanmuuttajien väestöosuuden pitäisi näkyä kuntien valtionosuuksissa nykyistä vahvemmin. Maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävän valtion ja pks-kuntien välisen aiesopimuksen rahoituksen pysyvyys on varmistettava.

Vakavin ongelma metropolialueella on päätöksenteon hajanaisuus ja ristiriitaisuus. Tulevaan hallitusohjelmaan on otettava metropolialueen hallinnon järjestäminen uudella tavalla. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä Helsingin seudulle tarvitaan suorilla vaaleilla valittu metropolivaltuusto, joka päättää seudullisen tason asioista: maankäytöstä, liikenteestä, asumisesta, ympäristöstä, sairaanhoidosta sekä toisen asteen koulutuksesta.


Puhe kokonaisuudessaan verkossa:
http://www.vihreat.fi/node/5445

Lisätiedot:
Timo Juurikkala
GSM 040 555 40 13

 

Timo Juurikkala 9.11.2010

Siirry sivun alkuun