Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Puheita eduskunnassa 2009-2011

 

2011


15.3.2011

Hallituksen kannanotot Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa


9.3.2011

HE laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta


8.3.2011

HE vesilainsäädännön uudistamiseksi


8.3.2011

HE jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


3.3.2011

HE laiksi Selkämeren kansallispuistosta


24.2.2011

Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle


24.2.2011

Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta


23.2.2011

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta


4.2.2011

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea


1.2.2011

Ympäristönsuojelulain muuttaminen: Haja-asutuksen jätevedet

2010


15.12.2010

Puurakentamisesta


14.12.2010

Opetusministeriön hallinnonalasta


8.12.2010

Maastoliikennelaki


2.12.2010

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta


2.12.2010

Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta


9.11.2010

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta


27.10.2010

Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksista Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi Valtioneuvoston selvitys Suomen kannoista van Rompuyn


12.10.2010

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro opposition välikysymyksessään esittämästä jätevesiasetuksen kumoamisesta.


14.9.2010

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011


8.9.2010

Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta


29.6.2010

Puhe ydinvoimakeskustelussa 29.6.


5.5.2010

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttaminen


10.3.2010

Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta


10.2.2010

Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

2009


18.12.2009

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010 Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä


8.12.2009

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä


8.12.2009

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta


2.12.2009

Valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta


30.11.2009

Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi


21.10.2009

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea


13.10.2009

Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta


6.10.2009

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta


26.9.2009

Uutta ydinvoimaa ei tarvita


16.9.2009

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010


8.9.2009

Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi

Siirry sivun alkuun